ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวบอกเล่าแนวทางพัฒนา #สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย สรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้นลำไยจากทุกภ


14 กันยายน 2564 47

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวบอกเล่าแนวทางพัฒนา สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย สรุปความคิดเห็นต่อการพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้นลำไยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะตลาดต้นลำไย (ตรงข้ามตลาดดอกไม้) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.นิเวศน์ พูนสุขเจริญ นักวิจัยโครงการ Chiang Mai Learning City ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และ นายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิกใจบ้านสตูดิโอ ร่วมแถลงข่าวและบอกเล่าแนวทางพัฒนาสวนสาธารณะตลาดต้นลำไย ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นครแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตที่ยั่งยืน” โดยเป็นการพยายามนำองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ แนวคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพื่อมาหนุนเสริมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ สร้างให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของเมืองที่มาจากความต้องการของคนในพื้นที่ และเกิดพื้นที่/กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดนิเวศของนครเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวโดยพร้อมเพรียง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่